სასარგებლო ბმულები

                                 ქართულენოვანი  რესურსები:    

სახელმწიფო სტრუქტურები:                                   

    საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო: http.://www.moh.gov.ge

    დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი: http.://www.ncdc.ge

    სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების  სააგენტო: http.://www.rama.moh.gov.ge

    სოციალური მომსახურების სააგენტო: http.://www.ssa.gov.ge 

პროფესიული  სამედიცინო ასოციაციები:

 • ქართულ-ამერიკული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია: http.://www.gampha.org
 • საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია: http.://www.georanet.org.ge
 • საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი: http.://www.gfma.ge
 • საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია: http.://gaaci.ge 

 

სადაზღვევო  კომპანიები:

სამედიცინო დაწესებულებები:

         "კურაციო ": http.://www.curatio.ge

საერთაშორისო  პროექტები:

 •  ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტი: http.://www.tpp.ge 

                          ინგლისურენოვანი  რესურსები:

ხარისხზე მომუშავე ორგანიზაციები:

 •  USAID  ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტი: http.://www.hciproject.org    
 •  University Research Co: http.://www.urc-chs.com
 •  ჯანდაცვის გაუმჯობესების ინსტიტუტი: http.://www.ihi.org
 •  ჯანდაცვის კვლევისა და ხარისხის სააგენტო (აშშ): http.://www.ahrq.gov
 •  ჯანდაცვისა და კლინიკური პრაქტიკის გაუმჯობესების ეროვნული  ინსტიტუტი  (გაერთიანებული  სამეფო) : http.://www.nice.org.uk
 •  გაუმჯობესების ფონდი (გაერთიანებული სამეფო): http.://www.improve.org.au 
 •  ერთობლივი კომისია (აშშ): http.://www.jointcommission.org
 •  აშშ-ს ნაციონალური აკადემიების მედიცინის ინსტიტუტი (Institute of Medicine of The National Academies):  http.://www.iom.edu

 საერთაშორისო ორგანიზაციები:

 •   ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია: http.://www.who.int

პროფესიული ასოციაციების რესურსები:

 •  ამერიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია: http.://www.apha.org
 • ამერიკის მედიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი: http.://www.jama.jamanetwork.com

კლინიკურ მტკიცებულებათა საძიებო ბაზები:

კოლეგების მიერ რეცენზირებული სამედიცინო ჟურნალები: